/var/www/vhosts/consellscomarcals.cat/httpdocs/girona/wp-content/plugins/wp-cache/wp-cache-phase1.php Garrotxa | Comarques de Girona

Garrotxa


L’aprovació de la Llei de comarques d’alta muntanya va propiciar la creació dels consells comarcals de muntanya i, en el cas de la Garrotxa, la constitució del Consell Comarcal que, des de fa 25 anys, està al servei dels municipis i les persones.

La crisi econòmica i les dificultats financeres de les administracions públiques han revifat el debat sobre la reordenació i la reforma de les nostres institucions públiques i, en especial, les de l’àmbit local. Considero que aquest és un debat necessari, però que cal saber abordar de manera responsable, tenint en compte criteris d’eficiència i a l’empara dels principis de proximitat i subsidiarietat a l’hora de prestar els serveis als nostres conciutadans.

Aquesta no és una tasca fàcil atès ja que a més d’aquest context, normes com la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, no han fet més que amenaçar seriosament l’autonomia dels ens locals. No obstant això, des del Consell Comarcal de la Garrotxa continuem treballant dia a dia per mantenir i consolidar els serveis públics dels quals som responsables en benefici dels ajuntaments i de les persones, amb la ferma convicció que la comarca és l’àmbit idoni per poder dimensionar molts dels serveis públics que avui s’estan prestant als ciutadans de la nostra comarca.
Quan parlem de ser més eficients o de com podem garantir la sostenibilitat del nostre sistema públic de serveis, el paper d’administracions com els consells comarcals es demostra imprescindible, particularment en territoris com el nostre. Crec que ens podem sentir molt satisfets d’haver estat partícips de la construcció d’un model de gestió pública que ens permet ser un referent en àmbits tan diversos com el mediambiental, el social o el turístic.

Joan Espona i Agustín
President del Consell Comarcal de la Garrotxa

President: Joan Espona i Agustín
Web: www.garrotxa.cat
Territori: 734,6 km2
Municipis: 21
Capital: Olot
Població: 56.106 habitants
PIB (milions d’euros): 1.525,4
Demarcació: Girona

El Consell Comarcal de la Garrotxa es va crear fa 25 anys. La pràctica de compartir serveis i de sumar esforços arriba, però, molt abans, ja que l’actual consell és hereu del Consell Comarcal de Muntanya i de la Mancomunitat Intermunicipal de la Garrotxa. Sense aquests organismes avui la comarca i el conjunt dels seus habitants no gaudirien dels serveis que actualment disposen. La Garrotxa compta amb 21 municipis, la majoria dels quals es troben en espais protegits. L’alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona i Agustín, és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Quins han estat els encerts dels consells comarcals d’aquests darrers 25 anys?

Abans que hi haguessin consells comarcals, la Garrotxa ja tenia la Mancomunitat de la Garrotxa. Per tant, la majoria dels municipis, per no dir tots, ja formàvem part d’aquesta mancomunitat i s’estava treballant per donar tots els serveis bàsics a tots els ciutadans de la Garrotxa. L’encert, doncs, ha estat continuar amb aquesta tasca durant tots aquests anys. En territoris com la Garrotxa és imprescindible el consell comarcal. Tenim ciutats importants com Olot i tota la seva corona, com Sant Joan Les Fonts, la Vall d’en Bas o Les Preses, que tenen una certa autonomia. Però també hi ha altres municipis molt petits, que es troben a molta distància de la capital i, sense el consell comarcal, podrien quedar desprotegits. L’encert d’ara i d’abans ha estat donar aquest servei a pobles petits en habitants però grans en territori perquè tothom es pugui sentir tractat de la mateixa manera, tant els que estan dins el nucli de la capital i la seva corona com els que estan més allunyats. Olot i els altres vint municipis treballen de manera conjunta i això és garantia d’èxit. Nosaltres funcionem molt en consorcis, tenim el de media mbient, el de salut pública, el de serveis socials i en aquest moment estem creant també una àrea econòmica que englobi la capital i la comarca. De fet, a diferència d’altres comarques amb poblacions importants, tothom té clar que Olot és la nostra capital.

De què se sent més satisfet?

Des de la meva etapa com a president del Consell Comarcal de la Garrotxa i anteriorment com a vicepresident em sento satisfet de continuar donant aquells serveis que originalment havien estat pensats per a donar-los a tothom. I també que n’haguem anat sumant. No puc identificar-ne només un perquè tots són importants. És molt satisfactori haver estat capaços de sumar esforços en totes les àrees per donar el millor servei a tots els veïns de la comarca.

El consell comarcal ha ajudat al sentiment de la comarca?

La pertinença a la comarca penso que hi és, no pel fet de que hi hagi el Consell Comarcal de la Garrotxa, sinó perquè la gent de la Garrotxa se sent molt garrotxí o garrotxina i, per tant, hi ha un sentiment que suma.

Quines són les iniciatives més rellevants que ha emprès el consell comarcal?

El fet de ser capaços de donar tots els serveis possibles al mateix nivell a tota la ciutadania de la comarca, sense cap diferència. El fet de ser capaços de donar el mateix valor a tots els serveis que estem donant i ser capaços de saber-ho fer. No puc destacar l’abocador per sobre de la gossera, per exemple. És la suma de tots els factors que fan que avui es tinguin les mateixes possibilitats i els mateixos serveis dins de la nostra comarca.

Es fa palesa, també, la importància d’un turisme que va a una?

Nosaltres tenim Turisme Garrotxa, on també hi som tota la comarca, tots els ajuntaments, tot el sector privat… Una eina com aquesta no la tenen arreu. Precisament a nosaltres ens venen a visitar de diferents indrets de Catalunya i, fins i tot, d’altres països per conèixer la feina que estem fent. Sumar esforços està bé per potenciar un espai com és el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, com pot ser Besalú o l’Alta Garrotxa o com poden ser els diferents indrets que hi ha a tota la comarca. Vivim en un territori privilegiat i som els primers que l’hem de gaudir.

El túnel de Bracons ha facilitat l’eix Barcelona- Olot. Però, què faria falta per estar millor connectats?

La Garrotxa ha deixat de ser un cul de sac, però en tot cas encara ens falten les comunicacions fins a la capital, Girona. Sí que és cert, però, que amb el túnel de Bracons hi ha hagut un abans i un després. No pel sol fet d’estar més a prop de Barcelona. Sinó que també estem més a prop de la Catalunya central i això és bo per tots. Tenim més oportunitats per visitar Barcelona, però tenir més mobilitat ens dóna més oportunitats de feina, per a la indústria o el comerç.

La taxa d’atur és de les més baixes de Catalunya. I això que no hi pot haver més sòl industrial.

El futur industrial i comercial de la Garrotxa està ben encaminat, tot i que és cert que donat que és una comarca que està molt protegida, no tenim les grans zones industrials. En tot cas, però, tenim una idea molt clara i és que ens hem d’anar transformant en funció del moment que viu la societat. Abans teníem les empreses de pell o les tèxtils, i en aquest moment apostem per les indústries agroalimentàries són les que fan que en aquests moments la Garrotxa tingui una taxa d’atur molt baixa. Entre això, l’exportació i l’ajuda del turisme podem dir que a la Garrotxa no noten la crisi. L’èxit, i tornant al principi, és l’haver anat tots a una. Per això ara, a petició dels mateixos industrials i empresaris de la comarca, estem creant un ens de promoció econòmica per tenir només un únic interlocutor amb l’administració. Fins ara tothom hi parlava, des del consell comarcal, a l’Ajuntament d’Olot o l’Ajuntament de Les Preses. Amb aquest sol ens es pot empènyer més.