Introducció

El 6 de novembre de 2013, el Projecte de llei de governs locals de Catalunya va superar el debat a la totalitat al Parlament de Catalunya, iniciant així el seu tràmit parlamentari en la Comissió d’Afers Institucionals. En aquell moment, i davant els grans dubtes i incerteses que generaven algunes de les propostes arreu del territori, sobretot en relació al Capítol III de la llei referent a les Comarques, l’Associació Catalana de Municipis (ACM) va voler copsar l’opinió de tots els consells comarcals envers aquesta llei, per detectar-ne els punts més favorables i també el rebuig d’alguns plantejaments que es reflecteixen en dita llei.

Per aconseguir una reflexió el més general i completa possible s’han celebrat set debats amb els presidents del tots els consells comarcals, agrupant-los per vegueries, des de novembre de 2013 fins el mes de març de 2014.

El debat va girar entorn a tres blocs, els que més preocupen els consells comarcals: els òrgans de govern comarcal que marca el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Capítol III. Secció 3a) i la substitució dels consells comarcals en l’àmbit territorial de les àrees metropolitanes (Secció 1a), la prestació de serveis per part de les comarques (Secció 2a) i el finançament. El document, doncs, vol ser una aportació sintètica, gairebé textual i amb exemples concrets que han aportat els presidents dels consells comarcals.

1. Alt Pirineu
CC de l’Alt Urgell. President, Jesús Fierro
CC de l’Alta Ribagorça. President, José Antonio Troguet
CC de la Cerdanya. President, Ramon Moliner
CC del Pallars Jussà. President, Joan Ubach
CC del Pallars Sobirà. President, Llàtzer Sibís

2. Comarques de Barcelona
CC de l’Alt Penedès. President, Francesc Olivella
CC del Baix Llobregat. President, Joaquim Balsera
CC del Barcelonès. President, Francesc Josep Belver
CC del Garraf. President, Joan Lluís Ruiz
CC del Maresme. President, Miquel Àngel Martínez
CC del Vallès Occidental. Presidenta, Pepita Pedraza
CC del Vallès Oriental. President, José Orivé

3. Catalunya Central
CC de l’Anoia. President, Xavier Boquete
CC del Bages. Presidenta, Mercè Cardona
CC del Berguedà. President, Sergi Roca
CC d’Osona. President, Joan Roca
CC del Solsonès. President, Joan Solà

4. Comarques de Lleida
CC de les Garrigues. President, Juli Muro
CC de la Noguera. President, Pere Prat
CC del Pla d’Urgell. President, Francesc Fabregat
Cc de la Segarra. President, Adrià Marquilles
CC del Segrià. President, Pau Cabré
CC de l’Urgell. Presidenta, Rosa Maria Mora
5. Comarques de Girona
CC de l’Alt Empordà. President, Xavier Sanllehí
CC del Baix Empordà. President, Joan Català
CC de la Garrotxa. President, Joan Espona
CC del Gironès. President, Jaume Busquets
CC del Pla de l’Estany. President, Jordi Xargay
CC del Ripollès. President, Miquel Rovira
CC de la Selva. President, Salvador Balliu

6. Camp de Tarragona
CC de l’Alt Camp. President, Joan Josep Raventós
CC del Baix Camp. President, Joaquim Calatayud
CC del Baix Penedès. President, Joan Olivella
CC de la Conca de Barberà. President, Ramon Borràs
CC del Priorat. President, Joan Carles Garcia
CC del Tarragonès. President, Frederic Adan

7. Terres de l’Ebre
CC del Baix Ebre. President, Lluís Soler
CC del Montsià. President, Joan Martín
CC de la Ribera d’Ebre. President, Jordi Jardí
CC de la Terra Alta. President, Carles Luz

El debat va girar entorn a tres blocs, els que més preocupen els consells comarcals: els òrgans de govern comarcal que marca el Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Capítol III. Secció 3a.) i la substitució dels consells comarcals en l’àmbit territorial de les àrees metropolitanes (Secció 1a), la prestació de serveis per part de les comarques (Secció 2a) i el finançament. El document, doncs, vol ser una aportació sintètica, gairebé textual i amb exemples concrets que han aportat els presidents dels consells comarcals.